STB - Smärtfri Triggerpunktsbehandling

 

...är en behandlingsform som har sitt ursprung i s k positionell relaxationsteknik. Behandlingen går ut på att i stället för att stretcha muskeln komprimera den, alltså förkorta muskeln och skapa en avspänning i muskelns ursprung och fäste.


CNS (centrala nervsystemet) får en omprogrammering och spänningar/smärtor reduceras och släpper, 


Behandlingen inleds med en uppmjukande massage, sedan utföres komprimeringen av muskler med de ömmande triggerpunkterna, lägesfixering i 45 - 60 sekunder, ibland kan något längre tid behövas.

 

Smärtfri triggerpunktsbehandling är en teknik som når bra resultat för dig som är väldigt smärtpåverkad både akut och med längre smärtsyndrom som t ex fibromyalgi.